روزی میشه...

نمیدانم به کدامین گناه در دام عشق تو افتادم که این چنین در هر مکان شادی نا گاه به یادت اشک می ریزم...

اما نباشد ان روز که اشک های تو را ببینم...

چرا نشد برای خودت باشی برای من برای شادی مان...

 

/ 3 نظر / 9 بازدید
غزلی

سلام وبلاگ قشتگی داری اگه میشه به منم سر بزن خوشحال میشم[نیشخند][نیشخند][نیشخند]

الهام

______♥♥♥♥♥♥♥♥__________♥♥♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥_♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _____♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ____________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ ______________♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥ _________________♥♥♥♥♥♥♥♥♥ __________________♥♥♥♥♥♥ ___________________♥♥♥♥ ___________________♥♥ __________________♥♥ _________________♥ _______________♥ ____________♥♥ __________♥♥♥ _________♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥ _______♥♥♥♥♥♥♥♥ ________♥♥♥♥♥♥♥♥ __________♥♥♥♥♥♥♥♥ ____________♥♥♥♥♥♥♥ _____________♥♥♥♥♥♥ _____________♥♥♥♥♥ ____________♥♥♥♥ _________♥♥♥♥ آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــمـ آپــــــــــــــــــــــمـ آپــــــــمـ

نسیم

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییییییی بدییییییییییییییییییییییییییی بازم اپ کردی نگفتی[گریه] باهات قهرم[قهر]