سرد...

ســـــردش بود...

دلـــم را برایش ســــوزاندم...

گــــرمش که شد....

با خاکـــــسـتـرم نوشت...

 

خدا حافـــــظ !!!

/ 0 نظر / 9 بازدید