دلت صد رنگ...

ای که در دل هوای نفس داری...ولی بر لب ندای عشق داری

ای که تو در هر شبم رویای منی...وان در آن روز دنیای منی

ای که تو در شب تاریک و سرد...بی منی و سر پناهت چتری دگر

ای که آن روز شکستی دل من...شاید روزی شکستند دل سنگ

/ 0 نظر / 7 بازدید