/ 2 نظر / 16 بازدید
یخی

بـآ خودش گـُفتـﮧ بـُود : " یک شَـب کـﮧ هـزار شَـب نمــے شود " رَفتـﮧ بـُود مـَراسـم عروســے ! چـَند سال بعـد یكــے دِل هـَمسـرش را بـُـرد دَر یک مـَراسم عروســے ! و چـَندین سـال بعد یكـــے دِل پسرش را . . . آرے . . . دَر مـَكتب ِ مـآ یک شـَب ،هـزار شـَب مــے شود .