انسان...

انسان همیشه دنبال خوبی هاست و در پی حقیقتی که از انجا می اید...

نمی دانم تاکنون فکر کردیم که چقدر بی ارزشیم و از چه چیزی به وجود آمدیم....آری انسان از چنین چیز بی ارزشی به وجود آمد...

از آبی کثیف و بد بو ...تا به به اصل زندگی مان فکر کردیم...

به چقدر کوچک بودنمان در این زمین کوچک در مقابل عظمت بزرگترین...

چقدر کوچکیم در مقابل لطف بی انتهای خداوند و بزرگی او در مقابل کوچکی ما چقدر بی نهایت است...؟

نمیدانم : خودم را میگویم چرا طغیان میکنم...چرا ؟

حال اینکه گناه کردن من یا نکردنم:پاک بودنم یا نبودنم...هیچ تاثیری بر حال پروردگارم ندارد...

چرا خودمان را به او نرسانیم به حقیقت زندگی به ان که میدانیم از او هستیم و به سوی او باز می گردیم ...

در هر لحظه منتظر مرگیم و خاموش شدن این چراغ زندگی من که برای رسیدن به آرامش ابدی تلاش میکنم و میدانم با لطف و رحمت ان بی انتها به او میرسم...

خدا همانی است که در تنهایی دلمان در سخت ترین شرایط جز او کسی را نداریم...همه چی به اذن و اراده اوست...

اگر نخواهد نمی توانیم از جایمان بلن شیم و تنها خدا راست لایق پرستش  و جز او دیگری هیچ و پوچ است...

دوستت دارم خدای مهربانم...

آنقدر بزرگ و مهربانی که ذهن کوچک من توانایی تصور بزرگیت را ندارد چه برسد به اینکه به تفکر برای رسیدن بی ذات پاک و بی انتهایت برسد....

یاریمان کن در همه حال و در ای دنیای پر از جنون و هوس با مهربانیت رحمت خود را شامل حال ما کن..

ای ذات پاکی که پاکترین و بهترین ها برای توست ...

 

/ 2 نظر / 6 بازدید
فدا

خدايا عشق كه ميگفتي مقدسه مرا تنها كرد اين چه رسميه تو اين دنيات هرچرا كه مي گويند گراميست باعث رسوايست.... [گل][گل][گل][گل] فدا اومد سرزد و گفت آپم[قلب شکسته] ببخشيد [گل][گل][گل][گل] آپم[قلب شکسته] [گل][گل][گل][گل] آپم[قلب شکسته] [گل][گل][گل][گل] آپم[قلب شکسته] [گل][گل][گل][گل] آپم[قلب شکسته] [گل][گل][گل][گل] آپم[قلب شکسته] [گل][گل][گل][گل] آپم[قلب شکسته] [گل][گل][گل][گل] آپم[قلب شکسته] [گل][گل][گل][گل] آپم[قلب شکسته] [گل][گل][گل][گل] آپم[قلب شکسته][ناراحت]

پارمیس

سلام با 2 تا مطلب آپم زود بیا