تو رفتی...

توکه رفتی پریشون شد خیالم
همه گفتن که من دیوانه حالم
نمیدانندکه این دیوانه در فکر شفا نیست
که هر چه باشد اما بی وفا نیست.

/ 0 نظر / 9 بازدید