هر چقدر...

هر چقدر فکر میکنم حکمت های خدا رو نمی
فهمم...هیچگاه نتونستم به کسی که دوسش دارم بگم دوست دارم...به یکی هم گفتم و
نشد...

اما بعد اون همیشه دوستت دارم هایی شنیدم از
بهترین ها و بهتر از او ها..اما مشکل اینجا بود دلم شکست از دل شکستن هم ترسیدم
نخواستم دل کسی رو بشکنم...

چقدر دوست داشتن ها برایم بود و خواهد
بود...گاهی فکر میکنم که این بهترین ها بودند و من چرا عاشق بدترین شدم....

همه که مثل هم نبودند ...و مثل توی نامرد...چرا
به گوش کسی میخوندم از وفاداری اونقدر گفتم که روزی گفت تو دروغ میگویی...

این جمله از همه زیباتر بود ...خیلی اسون میشد
فهمید که دوسمم نداره...اما مشکل اینجا بود من دوسش داشتم...عشق چشم هایم را کور
کرده بود...اما تمام شد و من افسوس خوردم نه به خاطر از دست دادنش به خاطر خودش که
این همه به قعر هوس سقوط کرده بود....

/ 3 نظر / 8 بازدید
النور مسافر صبا

سلام خسته نباشید یه سوال ببخشید اگه بخوام تو پرشین بلاگ یه نویسنده دیگه هم اضافه کنم باید چیکار کنم؟

الهام

_________ســلام___@@@@@___ _________________@@@@@___ _@@@@@@@@@@@@@@@_ _@@@@@@@@@@@@@@@_ ___________________________ ______@@@@@@@@@_______ __@@@@@_______@@@@@___ _@@@@@_________@@@@@__ _@@@@@___آپــــم__@@@@@__ _@@@@@_________@@@@@__ __@@@@@_______@@@@@___ ______@@@@@@@@@_______ ___________________________ __@@@@___________@@@@_ ___@@@@_________@@@@__ ____@@@@__جــیگر_@@@@___ _____@@@@_____@@@@____ ______@@@@___@@@@_____ _______ @@@@@@@@______ ________@@@@@@@_______ __________________________ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ________دیـــــر__@@@@______ ______________@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______نـکنی____@@@@ _____ ______________@@@@ _____ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______

الهام

_________ســلام___@@@@@___ _________________@@@@@___ _@@@@@@@@@@@@@@@_ _@@@@@@@@@@@@@@@_ ___________________________ ______@@@@@@@@@_______ __@@@@@_______@@@@@___ _@@@@@_________@@@@@__ _@@@@@___آپــــم__@@@@@__ _@@@@@_________@@@@@__ __@@@@@_______@@@@@___ ______@@@@@@@@@_______ ___________________________ __@@@@___________@@@@_ ___@@@@_________@@@@__ ____@@@@__جــیگر_@@@@___ _____@@@@_____@@@@____ ______@@@@___@@@@_____ _______ @@@@@@@@______ ________@@@@@@@_______ __________________________ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ________دیـــــر__@@@@______ ______________@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______نـکنی____@@@@ _____ ______________@@@@ _____ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______