گاهی...

گاهی دلم تنگ میشه واسه همه دروغ هایی که گفت و باور کردم..

دلم تنگ میشه واسه همه دوستت دارم هایی که گفتم و جواب ساده شنیدم...من هم دوستت دارم؟

دلم تنگ شده واسه هم حرف های که گفتی و من هم باور کردم...

گاهی یادم میاد که وقتی گفتی خداحافظ نتونستم بگم نرو بمون...

آخر مگر خداحافظی هم می شود...

گاهی دلم واسه خودم می سوزه که وقتی روزی که رفتی تازه فهمیدم که چقدر حرف تو دلم مونده بود تا بهت بگم...

تازه فهمیدم که عشق...پر زد و رفت...

/ 0 نظر / 9 بازدید