بی نام...

گاهــــــی وقت ها باید فراموش کنی ....همانـــی را که برایت قطره اشکی هم که

نریخت...صد بار هم منت دوست داشتن...نداشته اش را به سرت گذاشت....

/ 1 نظر / 11 بازدید
elham

چه دعایی کنمت بهتر از این خنده ات از ته دل، گریه ات از سر شوق، روزگارت همه شاد، سفره ات رنگارنگ و تنی سالم و شاد که بخندی همه عمر.... عید قشنگت پیشاپیش مبارک