رنگ خدا...

نمیدانم چرا در این ایام بازار همه چیز داغ است غیر از یاد خدا...مگر خدا نیست که ما را از کودکی و از اول آفرینش یاری مان میکن...؟

نمیدانم چطور شده که همه برای همه چیز وقت داریم به غیر از یاد خدا از اینکه ازش برای بلاهایی که میشه و سرمون نمیاد تشکر کنیم اط اینکه میتونیم شب بخوابیم و صبح بیدار نشیم تشکر کنیم؟

چرا نمی خواییم بدونیم همه کا رایی که میکنیم دست اون بالایی هستش...؟

شاید هم اون بالا نیست همین جاست در همین نزدیکی تا تو چقدر احساسش کنی...خدا حس کردنی نیست لمس کردنی...

شاید خیلی هامون یا هم مون خدا رو لمس کردیم زمانی که دست خودمون از همه چی کم شده ...دیگه نتونستیم کاری کنیم...!

چقدر ازش خواستیم ؟

چرا نتونستیم یا خودم رو میگم چرا نمیتونم اون طوری که دلم میخواد ازش تشکر کنم...حرف خیلی زیاده اما من نمیتونم بنویسم...

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
فرزند پارس

سلام؛من قاتلم با این عنوان بروزم خوشحال میشوم از حضور گرمتان