دل شکسته....

گویــــــند دلــــی که شکستـــــــــ نه "بنـــد" می شود و نه "دل بنــــــــد"...

 

پس تو که بود ــــــــــی ؟

دل را که"بنـد" نکردی...دلتـــــــــ را هم بند نکــردی...

/ 0 نظر / 9 بازدید