سهم من...

تمــــــام ســـهم من از عشـــــــــــق تو فقـــــط شد این جمـــله:

  مشترک مورد نـــــظر شــما در حــــــآل مکالـــمه می باشـــد!

/ 1 نظر / 9 بازدید
یخی

یادت باشه اونى که رفت....... وقتى به اجبار برگشت.. دیگه نه خودش هست و نه احساسش.. فقط وجدانش رو آورده!