/ 4 نظر / 7 بازدید
پارمیس

_____00__مهربون هميشگي______7_______________ ________0000____________من آپم____777______________ ______0000_______________________77777____________ ____00000___گذري_______________7777777_____________ ___00000______________________777777777___________ __000000____________77777777777777777777777777777_ _0000000___نيم نگاهي___7777777777777777777777777___ _0000000_________________777777777777777777_______ _0000__00_________________77777777777777777_______ _0000__00000000__________777777777_777777777______ _000000000000___________7777777_______7777777_____ __0000000000___________77777_____________77777____ ___0000_000000________777___________________777___ ____00000_______0____________0000_________________ ______000000__00000______000000______نظري_________ ________000000000000000000000_____________________ منتظرم....

نسیم

سهلاااااااااااااااااااااام اره دیه اپ میکنی خبر نمیدی سر نمیزنی هیچی دیه ولی اومدم بگم یه سر بیای بد نمیشه راستی این قالبت قشنگه...

الهام

یک پنجره برای دیدن یک پنجره برای شنیــــــــــــــدن یک پنجره که مثل حلقه ی چاهــــــــــــــی در انتهای خود به قلب زمین می رســــــــــــــــــــــــد و باز می شود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنــــــگ یک پنجره که دست های کوچک تنهایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی را از بخشش شبانه ی عطر ستاره های کریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم سرشار می کنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد و می شود از آنجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خورشید را به غربت گل های شمعدانی مهمان کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد یک پنجره برای من کافیسـت

پارمیس

همیشه از تو نوشتن برای من سخت است که حس و حال صمیمانه داشتن سخت است چگونه از تو بگویم برای این همه کور؟! چقدر این همه دیدن برای من سخت است خرابه ی دل من را کسی نخواهد ساخت که بر خرابه ی دل خانه ساختن سخت است به هیچ قانعم از مهر دوستان هرچند به هیچ این همه سرمایه باختن سخت است نقابدار خودی را چگونه بشناسم در این زمانه که خود را شناختن سخت است قبول کن دل بیچاره ام ، که می گوید که پشت پا به زمین و زمان زدن سخت است برای پیچک احساس بی خزان سهیل همیشه گشتن و هرگز نیافتن سخت است عزیز من« همه جا آسمان همین رنگ است» بیا اگر چه برای تو آمدن سخت است [گل]