کمی تامل...

تصور کنید بانکی دارید که در
آن هر روز صبح ۸۶۴۰۰ تومان به حساب شما واریز میشود و تا آخر شب فرصت دارید تا همه پولها
را خرج کنید. چون آخر وقت حساب خود به خود خالی میشود. در این صورت شما چه خواهید
کرد؟ هر کدام از ما یک چنین بانکی داریم: بانک زمان. هر روز صبح، در بانک زمان شما
۸۶۴۰۰ ثانیه اعتبار ریخته میشود و آخر شب این اعتبار به پایان میرسد. هیچ
برگشتی نیست و هیچ مقداری از این زمان به فردا اضافه نمیشود.

ارزش یک سال را دانش‏آموزی که
مردود شده میداند.

ارزش یک ماه را مادری که فرزندی
نارس به‏دنیا آورده میداند،

ارزش یک هفته را سردبیر یک هفته‏
نامه میداند،

ارزش یک ساعت را عاشقی که انتظار
معشوق را میکشد،

ارزش یک دقیقه را شخصی که از قطار جا مانده،

و ارزش یک ثانیه را آنکه از
تصادفی مرگبار جان به در برده، میداند.

هر لحظه گنج بزرگی است، گنجتان را
مفت از دست ندهید، باز به خاطر بیاورید که زمان به خاطر هیچکس منتظر نمیماند.

دیروز به تاریخ پیوست.

فردا معما است.

و امروز هدیه است.

پس مراقب این لحظه ها باشیم...دلی را نشکنیم...حقی را به ناحق نکنیم...دوست داشته باشیم..حتی اگر دوستمان نداشته باشند....

زندگی آنقدر کوتاه است که هیچ روزی را به نفرت نگذرانیم....

دوستتون دارم...      مهران

/ 5 نظر / 7 بازدید
فدا

[تعجب][تعجب][تعجب] عجبی

افسانه

ما هم دوستت دارم آقا مهران:) یه سر نزنیا یه وقت به خدا ناراحت میشم!!!!

fada

[ابرو][لبخند]

الهام

_________ســلام___@@@@@___ _________________@@@@@___ _@@@@@@@@@@@@@@@_ _@@@@@@@@@@@@@@@_ ___________________________ ______@@@@@@@@@_______ __@@@@@_______@@@@@___ _@@@@@_________@@@@@__ _@@@@@___آپــــم__@@@@@__ _@@@@@_________@@@@@__ __@@@@@_______@@@@@___ ______@@@@@@@@@_______ ___________________________ __@@@@___________@@@@_ ___@@@@_________@@@@__ ____@@@@__جــیگر_@@@@___ _____@@@@_____@@@@____ ______@@@@___@@@@_____ _______ @@@@@@@@______ ________@@@@@@@_______ __________________________ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ________دیـــــر__@@@@______ ______________@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______ ______نـکنی____@@@@ _____ ______________@@@@ _____ ______@@@@@@@@@______ ______@@@@@@@@@______

atena

[گریه]in matnoooo kheyli dust daram mehran jan[گریه]