بــــــــــــار ندامـت

آنــقدر بــار ندامـــت به وجـــودم جـــمع است...

کــه اگـــر پـــآیــــم از ایـــــن پـیـــــچ و خــــم آیــــد بـیــــــرون!

لـنــگ لـــنگـــان در  دروازه ـــــــــی

هستـــــــــــــــــــی گــیـرم...

نگــذارم کـــه کســـــی از عـــدن آیـــد بــیـــــرون...!!!

/ 2 نظر / 20 بازدید
ali

با سلام و آرزوی قبولی عزاداری ها و طاعات و عبادات شما در این روزهای شریف [فرشته] مطلبتون زیبا بود[گل][گل][گل]

محمد

حاجی درستش " از عدم آید بیرون"هستش