ساده...

 تازه تازه ....به سادگیـــــــــــــــ خودم... ژی میبرم....با اینـــــکه میدونستم با یکی دیگه حرف میزنـــــــــــی

بعد بهت میگفتم با کی حرف میزنی....میگفتی با هیشکیــــــــ..

تازه می فهمم....تمرین برای خر کردن من بود...

منم که تو این درس همیشه ضعیف بودم...

چون عقلم گذاشتـــــــه بودم کنار با دلم.........می

/ 0 نظر / 7 بازدید