مرا آزردی...

به کویت با دل شاد آمدم با چشم تر رفتم

به دل امید درمان داشتم درمانده تر رفتم

تو کوته دستی ام میخواستی ور نه من مسکین

به راه عشق اگر از پا در افتادم به سر رفتم

نیامد دامن وصلت به دستم هر چه کوشیدم

زکویت عاقبت با دامنی خون و جگر رفتم

حریفان هر یک آوردن از سودای خو سودی

زیان آورده من بود که دنبال هنر رفتم

ندانستم که تو کی آمدی ای دوست کی رفتی

به من تا مژده آوردند من از خود به در رفتم

مرا آزردی و گفتم که خواهم رفت از کویت

ولی رفتم ولی هر جا که رفتم در به در رفتم

به پایت ریختم اشکی و رفتم در گذر از من

از این ره بر نمیگردم که چون شمع سحر رفتم

تو رشک آفتابی کی به دست سایه می آیی

دریغا آخر از کوی تو با غم همسفر رفتم

 

 

 

 

/ 3 نظر / 8 بازدید

آقای جعفری لطف کردین تشریف آوردین زندگی پره از لحظه ها تنهالحظه ای که مزخرفه لحظه ای که دور از عشقتی اگه دوس داشتین تبادل لینک کنیم حتما بهمون خبر بدین

عاشقیم

www.alisaeedeh.blogfa.com

الهام

_______♥█████████♥_______♥█████████♥ _____♥█████████████♥___♥███████████♥ ___♥█████████████████♥████♥________♥████♥ __♥████████████████████████♥___________♥███♥ _♥███████████████████████████♥__________♥███♥ ♥████████████████████████████████♥_____♥███♥ ♥█████████████████████████████████♥___♥███♥ ♥██████████████████████████████████♥_♥███♥ _♥██████████████████████████████████████♥ __♥████████████████████████████████████♥ ____♥████████████████████████████████♥ ______♥████████████████████████████♥ _________♥███████████████████████♥ ____________♥██████████████████♥ ______________♥█████████████♥ _________________♥████████♥ ___________________♥████♥ ____________________♥██♥