از یاد رفته ها...

گاهی به این فکر میکنم...هر چیزی را که برایمان دنیایی بودن ...کم کم داریم فراموش میکنیم ...

اصلا آن مفهومی را که برایمان داشتند دیگر ندارند...هر چه سعی می کنیم پاکی مان را حفظ کنیم نمی شود...

یاد داشتن کسی و حال نداشتن او...دیگر هر حرفی را به سادگی نمیگوییم...

آنقدر نگویید که بماند در دلمان...میشود سنگی بزرگ...اما اشکالی ندارد ان هم روزی از یاد می رود....

 

/ 0 نظر / 9 بازدید