رویای من

دوست داشتن حسی نیست که بهش یاد بدی...باید بفهمه...؟

کـــــــــوچ

تلخـــــــــــــــی دوریــــت را به دل مـــی کشــــم روی خیـــــــــــــــالت اشــــک میـــریــــزم هیــــــچ وقت فکر نکن تــــو را فراموش میــــکنم مگــــــــر روزی که کــــوچ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

نابیــــــــــــنا....

بـــه یاد ندارم نابیـــــــنایـــی بــه من تنــــه زده باشـــــد امـــا هر وقـــت تنــــــم به جماعت نــــادان خورد گفتنــــــد: مگــــــــــر کـــــــــــــوری!!!
/ 1 نظر / 14 بازدید
آذر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
5 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
2 پست
بهمن 91
3 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
7 پست
مهر 91
8 پست
شهریور 91
3 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
4 پست
خرداد 91
3 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
8 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
17 پست
خرداد 90
18 پست
اسفند 89
16 پست
بهمن 89
13 پست
دی 89
11 پست